نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
قطعه ی راز و نیاز (دستگاه شور)

قطعه ی راز و نیاز (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
درآمد خارا (دستگاه شور)

درآمد خارا (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
کرشمه (دستگاه شور)

کرشمه (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
درآمد اوج (دستگاه شور)

درآمد اوج (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
نغمه ی اول (دستگاه شور)

نغمه ی اول (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
نغمه ی دوم (دستگاه شور)

نغمه ی دوم (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
رضوی (دستگاه شور)

رضوی (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
حسینی (دستگاه شور)

حسینی (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
دوبیتی (دستگاه شور)

دوبیتی (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
قجر، رِنگ (دستگاه شور)

قجر، رِنگ (دستگاه شور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
مقدمه ی نی  (دستگاه ماهور)

مقدمه ی نی (دستگاه ماهور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور
درآمد و کرشمه (دستگاه ماهور)

درآمد و کرشمه (دستگاه ماهور)

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.