نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...
ماهور

ماهور

آلبوم ها: 75

مؤسسه‌ی فرهنگى هنرى ماهور در سال ۱۳۶۶ با انگیزه‏‌ ی تولید و انتشار آثار موسیقى تأسیس شد. بخش عمده ‏‌ی تولیدات انتشارات ماهور، آثار آموزشى و پژوهشى در زمینه‏‌های مختلف موسیقى كلاسیك و موسیقى نواحى ایران است. مجموعه‏‌ گنجینه‏‌ ى موسیقى ایرانى در زمینه‏‌ ى موسیقى سازى و آوازى از جمله آوازهاى اقبال ‌‏آذر، رضاقلى‏‌ میرزا ظلى و نواخته‏‌ هاى استادان سعید هرمزى، على‏‌اكبر شهنازى، آقاحسینقلى، درویش‏‌ خان و... و ردیف‏‌هاى موسیقى ایرانى، در مجموعه‏‌ى «آثار آموزشى» معتبرترین ردیف‏‌هاى سازى و آوازى ایران است، كه از جمله آنها: ردیف میرزا عبداللَّه، ردیف آقاحسینقلى و ردیف علی‌اکبر شهنازی و ردیف‏‌هاى آوازى دوامى و كریمى و... می باشند.

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.