نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...
گیتی خسروی

گیتی خسروی

تک آهنگ ها: 0

آلبوم ها: 0

تولد: 1338

گیتی خسروی فوق لیسانس آواز و مدرس آواز متولد که در خانواده ای ھنرمند متولد شده آموزش موسیقی را از کودکی نزد اساتید بزرگ موسیقی کلاسیک در ایران از جمله: گلنوش
خالقی، کارمن اوسوریو ، برادران پورتراب، شاھین فرھت، مھران روحانی، پری برکشلی، ھرمز فرھت، امیر اشرف آریانپور و سعدی حسنی فرا گرفت.از
معروفترین اساتید آوازش در ایران میشود از ائولین باغچه بان ھمسر ثمین باغچه بان(پسر جبار باغچه بان)، افسانه خدا بنده لو، پری ثمرو... نام برد.
از فعالیتھای ایران: تحصیلات موسیقی در دانشگاه تھران (دانشگاه ھنر ھای زیبا) آموزش و پرورش و رادیو تلوزیون و اپرای تھران حضور در صحنه ھای
دیگر ، مانند سفارت خانه ھا و اماکن فرھنگی دیگر که با مدیریت دکتر سعدی حسنی (مدیر عامل تالار رودکی) تشکیل میشد. از فعالیتھای
آلمان(ھامبورگ):با تشویق وبوسیله استادانش بخصوص سعدی حسنی به آلمان آمد و درھامبورگ دوباره از ابتدا شروع به تحصیل کرد و دوره شش
ساله را در کنسرواتوار ھامبورگ در رشته آواز و بازی گری با مدرک فوق لیسانس در سال ٩٩٢ ١ به اتمام رساند.دومین فوق لیسانس او در رشته تعلیم و
تربیت آواز از ھمان زمان شروع و در سال ٢ ٢٠٠ با معدل ممتاز به پایان رساند.ھمچنین تحصیل رھبری کر را از سالھای ٩٩٣ ١ شروع کرد ولی به علت
مشغله و دوری دانشگاه (آکادمی ولفن بوتتل) درحال حاضر ناتمام مانده است؛ ھمچنین فعالیت ھای صحنه ای و تدریس شاگردانش را به آینده نزدیک
موکول کرده است.از اساتید آواز او در خارج از ایران میتوان از خانم ھا ژانت اسکووتی (Scovotti Jeanette) و ھانا شواتز(Schwarz Hanna) که ھر دو از
خوانندگان موفق جھانی به خصوص در اسکالا و مترو پولیتن ھستند.آقایان ھارالداشتام (Stamm Harald)و آب کالم (Kalm Ab)و کلاوس سامسون (.P.K
Samson)ودیگران را می توان نام برد.گیتی خسروی، حضوری موفق در مسابقات و کنگره ھای بین المللی دارد و مانند کنگره جھش اروپا به آینده (ورود به
ھزاره جدید) به نام ھزاره زن، در جنوب آلمان در قصرھام باخ در شپیر (Scholβ Hambacher) از بسیاری از شخصیت ھای بر جسته که ھمگی زن بوده اند
به عنوان ھنرمند و سخنگوی زن ھنرمند از آسیا و برای آسیا آواز خوانده است و سخنرانی کرد که به زبان آلمانی به صورت کتاب و ویدئو موجود
است.اپرایی از گلوک (Gluck.W) با ھمکاری دولت ھامبورگ و یکی از اپرا خانه ھا در کشورھای آلمان و سوئیس به روی صحنه (به دفعات) رفت که نقش
اصلی آن را گیتی خسروی اجرا کرد؛ نیز گیتی خسروی در پارلمان آلمان بعنوان ھنرمندی از شرق به روی صحنه رفت

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.