نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
تصنیف خیزید که امروز

تصنیف خیزید که امروز

هنر گام زمان علیرضا فریدون پور
تصنیف هنر گام زمان

تصنیف هنر گام زمان

هنر گام زمان علیرضا فریدون پور
زبان نگاه

زبان نگاه

تنها تو می مانی علیرضا افتخاری
طوفان

طوفان

تنها تو می مانی علیرضا افتخاری
تنها تو می مانی

تنها تو می مانی

تنها تو می مانی علیرضا افتخاری
عمر آن بود

عمر آن بود

تنها تو می مانی علیرضا افتخاری
تشنه درد

تشنه درد

تنها تو می مانی علیرضا افتخاری
نیاز

نیاز

تنها تو می مانی علیرضا افتخاری
پنهان

پنهان

تنها تو می مانی علیرضا افتخاری
خسته ام از این کویر

خسته ام از این کویر

تنها تو می مانی علیرضا افتخاری
تصنیف دلا خاموشی چرا

تصنیف دلا خاموشی چرا

پیک صبا محمدرضا شجریان
تصنیف ماه من شو

تصنیف ماه من شو

پیک صبا محمدرضا شجریان
تصنیف خوش آمدید

تصنیف خوش آمدید

گل افشان شاپور رحیمی
تصنیف یاد تو

تصنیف یاد تو

گل افشان شاپور رحیمی
تصنیف گل افشان

تصنیف گل افشان

گل افشان شاپور رحیمی
تصنیف منو ساقی

تصنیف منو ساقی

گل افشان شاپور رحیمی
تصنیف خوش آمدید

تصنیف خوش آمدید

گل افشان شاپور رحیمی
ز من یاد کنی

ز من یاد کنی

خدا در روستای ماست پرواز همای
آب طلب نکرده

آب طلب نکرده

خدا در روستای ماست پرواز همای
دیدگان تک

دیدگان تک

خدا در روستای ماست پرواز همای

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.