نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
سرمست دعای سحر

سرمست دعای سحر

نشاط انگیز (نوای سارنگ) بهرام سارنگ
نشاط انگیز

نشاط انگیز

نشاط انگیز (نوای سارنگ) بهرام سارنگ
آیینه صفات

آیینه صفات

نشاط انگیز (نوای سارنگ) بهرام سارنگ
با دل من چه کرده ای

با دل من چه کرده ای

نشاط انگیز (نوای سارنگ) بهرام سارنگ
لشگر دعا

لشگر دعا

نشاط انگیز (نوای سارنگ) بهرام سارنگ
خیال انگیز

خیال انگیز

نشاط انگیز (نوای سارنگ) بهرام سارنگ
چمن لاله (شاه شمشاد قدان)

چمن لاله (شاه شمشاد قدان)

نشاط انگیز (نوای سارنگ) بهرام سارنگ
چه غم

چه غم

نشاط انگیز (نوای سارنگ) بهرام سارنگ
تصنیف ضربی غم انگیز

تصنیف ضربی غم انگیز

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف یاد یار مهربان

تصنیف یاد یار مهربان

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف سودای او

تصنیف سودای او

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف شمع شعله پوش

تصنیف شمع شعله پوش

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف سایه ی گیسو

تصنیف سایه ی گیسو

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف نشاط انگیز

تصنیف نشاط انگیز

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف مست دعای سحر

تصنیف مست دعای سحر

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف کمند عاشق

تصنیف کمند عاشق

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف حال دل

تصنیف حال دل

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف باد صبا

تصنیف باد صبا

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف آذری ساری گلین

تصنیف آذری ساری گلین

کمند عاشق بهرام سارنگ
تصنیف الا یا ایها الساقی

تصنیف الا یا ایها الساقی

کمند عاشق بهرام سارنگ

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.