نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
شور

شور

کمانچه علی اصغر بهاری
سه گاه

سه گاه

کمانچه علی اصغر بهاری
رنگ بیات اصفهان (سه نوازی)

رنگ بیات اصفهان (سه نوازی)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
عشاق (سنتور)

عشاق (سنتور)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
چهارمضراب بیات راجه (کمانچه و تنبک)

چهارمضراب بیات راجه (کمانچه و تنبک)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
درآمد اصفهان و سوز و گداز (کمانچه)

درآمد اصفهان و سوز و گداز (کمانچه)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
چهارمضراب (سنتور و تنبک)

چهارمضراب (سنتور و تنبک)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
پیش درآمد (سه نوازی)

پیش درآمد (سه نوازی)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
رنگ ترک (سه نوازی)

رنگ ترک (سه نوازی)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
مثنوی (کمانچه و سنتور)

مثنوی (کمانچه و سنتور)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
دوگاه و مهدی ضرابی (سنتور)

دوگاه و مهدی ضرابی (سنتور)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
بداهه نوازی (سنتور و کمانچه)

بداهه نوازی (سنتور و کمانچه)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
شکسته و چهارمضراب (سنتور و تنبک)

شکسته و چهارمضراب (سنتور و تنبک)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
درآمد ترک و شهابی و جامه دران (کمانچه)

درآمد ترک و شهابی و جامه دران (کمانچه)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
چهارمضراب (سنتور و تنبک)

چهارمضراب (سنتور و تنبک)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
قسمتی از پیش درآمد (سه نوازی)

قسمتی از پیش درآمد (سه نوازی)

حاصل عمر علی اصغر بهاری
ابوعطاء

ابوعطاء

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی کمانچه علی اصغر بهاری
اصفهان

اصفهان

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی کمانچه علی اصغر بهاری
بیات ترک

بیات ترک

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی کمانچه علی اصغر بهاری
افشاری

افشاری

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی کمانچه علی اصغر بهاری

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.

free web page hit counter