نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
شوشتری و بیداد

شوشتری و بیداد

نغمه های جانسوز علی اصغر بهاری
دو ضربی شوشتری

دو ضربی شوشتری

نغمه های جانسوز علی اصغر بهاری
شوشتری و درآمد

شوشتری و درآمد

نغمه های جانسوز علی اصغر بهاری
عراق و چهارمضراب و حزین و رهاب

عراق و چهارمضراب و حزین و رهاب

نغمه های جانسوز علی اصغر بهاری
حاجیانی و ضربی و جامه دران

حاجیانی و ضربی و جامه دران

نغمه های جانسوز علی اصغر بهاری
درآمد و ضربی افشاری

درآمد و ضربی افشاری

نغمه های جانسوز علی اصغر بهاری
همایون و بیداد و منصوری

همایون و بیداد و منصوری

نغمه های جانسوز علی اصغر بهاری
درآمد و ضربی شوشتری

درآمد و ضربی شوشتری

نغمه های جانسوز علی اصغر بهاری
دستگاه سه گاه

دستگاه سه گاه

نافه های بهاری 2 علی اصغر بهاری
آواز بیات ترک

آواز بیات ترک

نافه های بهاری 2 علی اصغر بهاری
آواز ابوعطا

آواز ابوعطا

نافه های بهاری 2 علی اصغر بهاری
دستگاه شور

دستگاه شور

نافه های بهاری 2 علی اصغر بهاری
آواز دشتی

آواز دشتی

نافه های بهاری 1 علی اصغر بهاری
دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه

نافه های بهاری 1 علی اصغر بهاری
آواز بیات ترک

آواز بیات ترک

نافه های بهاری 1 علی اصغر بهاری
آواز شوشتری و بیداد

آواز شوشتری و بیداد

نافه های بهاری 1 علی اصغر بهاری
ابوعطا

ابوعطا

کمانچه علی اصغر بهاری
اصفهان

اصفهان

کمانچه علی اصغر بهاری
بیات ترک

بیات ترک

کمانچه علی اصغر بهاری
افشاری

افشاری

کمانچه علی اصغر بهاری

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.

free web page hit counter