نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
رنگ دشتی

رنگ دشتی

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
پاچ لیلی

پاچ لیلی

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
دیلمان

دیلمان

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
کاروان

کاروان

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
گیلکی

گیلکی

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
زرد ملیجه

زرد ملیجه

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
درآمد دشتی

درآمد دشتی

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
قرایی

قرایی

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
رقص چوبی

رقص چوبی

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
شکسته و پرده گردانی به افشاری

شکسته و پرده گردانی به افشاری

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
فیلی

فیلی

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
چهارمضراب بیات ترک

چهارمضراب بیات ترک

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
درآمد بیات ترک

درآمد بیات ترک

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
دو ضربی بیات ترک

دو ضربی بیات ترک

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
چهارمضراب نوا

چهارمضراب نوا

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
شش ضربی نهفت

شش ضربی نهفت

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
مثنوی سه گاه و پردگردانی

مثنوی سه گاه و پردگردانی

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
مخالف

مخالف

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
کرشمه و مویه

کرشمه و مویه

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی
بهار مست

بهار مست

آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.