نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
Re

Re

تنبور و چنگ تارا جاف
تکنوازی تار و قطعه شور آفرین

تکنوازی تار و قطعه شور آفرین

مونس جان بهرام باجلان
چهارمضراب (تار نوازی)

چهارمضراب (تار نوازی)

چشمه ساران بهرام باجلان
خرامان (تکنوازی تار)

خرامان (تکنوازی تار)

آوای بهار حسین عمومی
نهفت (تکنوازی)

نهفت (تکنوازی)

آوای بهار حسین عمومی
رهاب به عراق (تکنوازی)

رهاب به عراق (تکنوازی)

آوای بهار حسین عمومی
درآمد بیات اصفهان (دونوازی)

درآمد بیات اصفهان (دونوازی)

آوای بهار حسین عمومی
تکنوازی تار

تکنوازی تار

وصل مستان حسام الدین سراج
تکنوازی تار

تکنوازی تار

وصل مستان حسام الدین سراج
تکنوازی تار

تکنوازی تار

وصل مستان حسام الدین سراج
اتحاد (همنوازی)

اتحاد (همنوازی)

چاووش 3 حسین علیزاده
تکنوازی نی (همایون)

تکنوازی نی (همایون)

قول و غزل 2 حسین قوامی
پیانو و تنبک (همایون)

پیانو و تنبک (همایون)

قول و غزل 2 حسین قوامی
تکنوازی نی (همایون)

تکنوازی نی (همایون)

قول و غزل 2 حسین قوامی
تکنوازی نی (دشتی)

تکنوازی نی (دشتی)

قول و غزل 2 حسین قوامی
تار و تنبک (دشتی)

تار و تنبک (دشتی)

قول و غزل 2 حسین قوامی
تکنوازی نی (دشتی)

تکنوازی نی (دشتی)

قول و غزل 2 حسین قوامی
ماهور (ویلن و سنتور)

ماهور (ویلن و سنتور)

قول و غزل 1 محمودی خوانساری
افشاری (ویلن و تنبک)

افشاری (ویلن و تنبک)

قول و غزل 1 محمودی خوانساری
ماهور (چهارمضراب ویلن و سنتور)

ماهور (چهارمضراب ویلن و سنتور)

قول و غزل 1 محمودی خوانساری

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.