نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
زنگ شتر و زنگوله

زنگ شتر و زنگوله

سرود باد عیسی غفاری
درآمد

درآمد

سرود باد عیسی غفاری
هوش مسخ

هوش مسخ

سرود باد عیسی غفاری
رنگ ماهور (کمانچه و تنبک)

رنگ ماهور (کمانچه و تنبک)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
رضوی دلکش (کمانچه)

رضوی دلکش (کمانچه)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
چهارمضراب دلکش (کمانچه و تنبک)

چهارمضراب دلکش (کمانچه و تنبک)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
حصار و شکسته و فرود (کمانچه)

حصار و شکسته و فرود (کمانچه)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
ضربی ماهور (کمانچه و تنبک)

ضربی ماهور (کمانچه و تنبک)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
تکنوازی (کمانچه)

تکنوازی (کمانچه)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
گوشه بغدادی (کمانچه)

گوشه بغدادی (کمانچه)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
چهارمضراب (تار و تنبک)

چهارمضراب (تار و تنبک)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
تکنوازی (تار)

تکنوازی (تار)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
قسمت دوم پیش درآمد (سه نوازی)

قسمت دوم پیش درآمد (سه نوازی)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
تکنوازی (کمانچه)

تکنوازی (کمانچه)

تبسم بهار علی اصغر بهاری
بداهه نوازی در شوشتری (سنتور)

بداهه نوازی در شوشتری (سنتور)

سنتور و کمانچه رضا ورزنده
بداهه نوازی در چهارگاه (سنتور)

بداهه نوازی در چهارگاه (سنتور)

سنتور و کمانچه رضا ورزنده
مخالف و فرود(کمانچه)

مخالف و فرود(کمانچه)

سنتور و کمانچه رضا ورزنده
درآمد و زابل و مویه و فرود (کمانچه)

درآمد و زابل و مویه و فرود (کمانچه)

سنتور و کمانچه رضا ورزنده
درآمد و ضربی چهارگاه (کمانچه)

درآمد و ضربی چهارگاه (کمانچه)

سنتور و کمانچه رضا ورزنده
قطعه ای در بیداد و عشاق (کمانچه)

قطعه ای در بیداد و عشاق (کمانچه)

سنتور و کمانچه رضا ورزنده

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.

free web page hit counter