نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
پیش درآمد

پیش درآمد

رویش علی قمصری
دستگاه ماهور - تار و ویلن

دستگاه ماهور - تار و ویلن

تار استاد علی اکبر شهنازی 2 علی اکبر شهنازی
دستگاه ماهور - تار و ویلن

دستگاه ماهور - تار و ویلن

تار استاد علی اکبر شهنازی 2 علی اکبر شهنازی
آواز اصفهان

آواز اصفهان

تار استاد علی اکبر شهنازی 2 علی اکبر شهنازی
دستگاه سه گاه

دستگاه سه گاه

تار استاد علی اکبر شهنازی 2 علی اکبر شهنازی
آواز بیات کرد

آواز بیات کرد

تار استاد علی اکبر شهنازی 2 علی اکبر شهنازی
آواز بیات ترک

آواز بیات ترک

تار استاد علی اکبر شهنازی 1 علی اکبر شهنازی
دستگاه ماهور

دستگاه ماهور

تار استاد علی اکبر شهنازی 1 علی اکبر شهنازی
آواز بیات اصفهان

آواز بیات اصفهان

تار استاد علی اکبر شهنازی 1 علی اکبر شهنازی
آواز بیات اصفهان

آواز بیات اصفهان

تار استاد علی اکبر شهنازی 1 علی اکبر شهنازی
دستگاه ماهور

دستگاه ماهور

تار استاد علی اکبر شهنازی 1 علی اکبر شهنازی
دستگاه سه گاه

دستگاه سه گاه

تار استاد علی اکبر شهنازی 1 علی اکبر شهنازی
آواز ابوعطا

آواز ابوعطا

تار استاد علی اکبر شهنازی 1 علی اکبر شهنازی
آواز دشتی

آواز دشتی

تار استاد علی اکبر شهنازی 1 علی اکبر شهنازی
دستگاه شور

دستگاه شور

تار استاد علی اکبر شهنازی 1 علی اکبر شهنازی
پنجگاه

پنجگاه

سرود باد عیسی غفاری
سرود باد

سرود باد

سرود باد عیسی غفاری
آیات عجم

آیات عجم

سرود باد عیسی غفاری
سه گاه (از راه بیات عجم)

سه گاه (از راه بیات عجم)

سرود باد عیسی غفاری
بر پرده های همایون

بر پرده های همایون

سرود باد عیسی غفاری

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.

free web page hit counter