نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
بیات ترک (همراه با سنتور)

بیات ترک (همراه با سنتور)

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی تنبک حسین تهرانی
زرد ملیجه

زرد ملیجه

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی تنبک حسین تهرانی
ضربی لوکومتیو و دیزل

ضربی لوکومتیو و دیزل

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی تنبک حسین تهرانی
سه ضربی ترکیبی

سه ضربی ترکیبی

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی تنبک حسین تهرانی
دو ضربی سه ضربی

دو ضربی سه ضربی

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی تنبک حسین تهرانی
ضرب رنگ

ضرب رنگ

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی تنبک حسین تهرانی
ضرب پیش درآمد

ضرب پیش درآمد

اساتید موسیقی سنتی ایران - تکنوازی تنبک حسین تهرانی
تصنیف

تصنیف

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 3 شهرام ناظری
نوای غرب (تار)

نوای غرب (تار)

گذر حامد نیک پی
صوفی (تنبور)

صوفی (تنبور)

گذر حامد نیک پی
گفتگوی ای در دشتی (سه تار)

گفتگوی ای در دشتی (سه تار)

گذر حامد نیک پی
کولی (عود)

کولی (عود)

گذر حامد نیک پی
غروب (تنبور)

غروب (تنبور)

گذر حامد نیک پی
باغ بهشت (سه تار)

باغ بهشت (سه تار)

گذر حامد نیک پی
هفت ضربی (تنبور)

هفت ضربی (تنبور)

گذر حامد نیک پی
زمزمه در صحرا (عود)

زمزمه در صحرا (عود)

گذر حامد نیک پی
گذر رود (سه تار)

گذر رود (سه تار)

گذر حامد نیک پی
رویای کردستان (تنبور)

رویای کردستان (تنبور)

گذر حامد نیک پی
روز بارانی (سه تار)

روز بارانی (سه تار)

گذر حامد نیک پی
صبح روز بعد (تار)

صبح روز بعد (تار)

گذر حامد نیک پی

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.