نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
ماهور (چهارمضراب ویلن و سنتور)

ماهور (چهارمضراب ویلن و سنتور)

قول و غزل 1 محمودی خوانساری
ماهور (ویلن و سنتور)

ماهور (ویلن و سنتور)

قول و غزل 1 محمودی خوانساری
همایون (ویلن، سنتور و تنبک)

همایون (ویلن، سنتور و تنبک)

قول و غزل 1 محمودی خوانساری
متن نوازی

متن نوازی

به یاد درویش خان محمدرضا لطفی
درآمد و ضربی شور

درآمد و ضربی شور

به یاد درویش خان محمدرضا لطفی
رنگ شهر آشوب

رنگ شهر آشوب

به یاد درویش خان محمدرضا لطفی
ردیف نوازی و ضربی

ردیف نوازی و ضربی

به یاد درویش خان محمدرضا لطفی
ردیف نوازی و ضربی

ردیف نوازی و ضربی

به یاد درویش خان محمدرضا لطفی
چهارمضراب ماهور (درویش خان)

چهارمضراب ماهور (درویش خان)

به یاد درویش خان محمدرضا لطفی
پیش درآمد ماهور (درویش خان)

پیش درآمد ماهور (درویش خان)

به یاد درویش خان محمدرضا لطفی
چهارمضراب دشتی (تار نوازی)

چهارمضراب دشتی (تار نوازی)

بال در بال محمدرضا لطفی
پیش درآمد شور (تار نوازی)

پیش درآمد شور (تار نوازی)

بال در بال محمدرضا لطفی
متن نوازی شور و دشتی

متن نوازی شور و دشتی

بهانه از توست محمدرضا لطفی
چهارمضراب ابوعطاء

چهارمضراب ابوعطاء

بهانه از توست محمدرضا لطفی
متن نوازی عشاق و شور

متن نوازی عشاق و شور

بهانه از توست محمدرضا لطفی
ضربی دشتی

ضربی دشتی

بهانه از توست محمدرضا لطفی
درآمد دشتی

درآمد دشتی

بهانه از توست محمدرضا لطفی
چهارمضراب شوشتری (تار، سه تار، نی و تنبک)

چهارمضراب شوشتری (تار، سه تار، نی و تنبک)

آه از این مطرب محمدرضا لطفی
چهارمضراب و آواز ابوعطاء (سه تار)

چهارمضراب و آواز ابوعطاء (سه تار)

آه از این مطرب محمدرضا لطفی
پیش درآمد و درآمد ابوعطا (سه تار)

پیش درآمد و درآمد ابوعطا (سه تار)

آه از این مطرب محمدرضا لطفی

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.