نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
خیلی دور خیلی نزدیک

خیلی دور خیلی نزدیک

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
در دامان مرگ

در دامان مرگ

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
طعم عشق

طعم عشق

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
تنها در انتظار

تنها در انتظار

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
آخرین تماس

آخرین تماس

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
در حسرت یک شعر

در حسرت یک شعر

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
کودکانه

کودکانه

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
مرگ ستاره ها

مرگ ستاره ها

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
عاشقانه

عاشقانه

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
تردید

تردید

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
نشانه

نشانه

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
به سوی سرنوشت

به سوی سرنوشت

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
آغاز سفر

آغاز سفر

خیلی دور خیلی نزدیک محمدرضا علیقلی
موسیقی متن رگ خواب 7

موسیقی متن رگ خواب 7

رگ خواب سهراب پورناظری
موسیقی متن رگ خواب 6

موسیقی متن رگ خواب 6

رگ خواب سهراب پورناظری
موسیقی متن رگ خواب 5

موسیقی متن رگ خواب 5

رگ خواب سهراب پورناظری
موسیقی متن رگ خواب 4

موسیقی متن رگ خواب 4

رگ خواب سهراب پورناظری
موسیقی متن رگ خواب 3

موسیقی متن رگ خواب 3

رگ خواب سهراب پورناظری
موسیقی متن رگ خواب 2

موسیقی متن رگ خواب 2

رگ خواب سهراب پورناظری
ابر می بارد

ابر می بارد

رگ خواب سهراب پورناظری

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.