نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
جینگ و جینگ ساز

جینگ و جینگ ساز

همه شهر ایران احمد پژمان
همه چیم یار

همه چیم یار

همه شهر ایران احمد پژمان
گل پامچال

گل پامچال

همه شهر ایران احمد پژمان
درنه جان

درنه جان

همه شهر ایران احمد پژمان
مخالف سه گاه

مخالف سه گاه

آوای نی حسن ناهید
آواز ابوعطاء

آواز ابوعطاء

آوای نی حسن ناهید
آواز بیات اصفهان

آواز بیات اصفهان

آوای نی حسن ناهید
آواز بیات ترک

آواز بیات ترک

آوای نی حسن ناهید
قصه انتظار

قصه انتظار

تک آهنگ های زمان خیری زمان خیری
ضربی خاتمه (سه گاه)

ضربی خاتمه (سه گاه)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
مخالف (سه گاه)

مخالف (سه گاه)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف (سه گاه)

چهارمضراب مخالف (سه گاه)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
درآمد و مویه (سه گاه)

درآمد و مویه (سه گاه)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
چهارمضراب و درآمد (سه گاه)

چهارمضراب و درآمد (سه گاه)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
رنگ (ماهور)

رنگ (ماهور)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
دلکش و سروش (ماهور)

دلکش و سروش (ماهور)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
قطعه خوارزمی (ماهور)

قطعه خوارزمی (ماهور)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
درآمد، داد و شکسته (ماهور)

درآمد، داد و شکسته (ماهور)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
قطعه ترانه (ماهور)

قطعه ترانه (ماهور)

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه فرامرز پایور
رنگ بیات ترک

رنگ بیات ترک

کنانه پیام جهانمانی

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.

free web page hit counter