نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
ساز و آواز راست پنجگاه

ساز و آواز راست پنجگاه

چه آتش ها همایون شجریان
تصنیف به جان تو

تصنیف به جان تو

آب نان آواز همایون شجریان
تصنیف می عشق

تصنیف می عشق

آب نان آواز همایون شجریان
مقدمه تصنیف می عشق

مقدمه تصنیف می عشق

آب نان آواز همایون شجریان
تصنیف خاکدان عشق

تصنیف خاکدان عشق

آب نان آواز همایون شجریان
تصنیف شهر به شهر

تصنیف شهر به شهر

آب نان آواز همایون شجریان
چهارمضراب دشتی

چهارمضراب دشتی

آب نان آواز همایون شجریان
مقدمه دشتی به همراه آواز

مقدمه دشتی به همراه آواز

آب نان آواز همایون شجریان
تصنیف آب نان آواز

تصنیف آب نان آواز

آب نان آواز همایون شجریان
تکنوازی تار

تکنوازی تار

آب نان آواز همایون شجریان
تصنیف در عاشقی

تصنیف در عاشقی

آب نان آواز همایون شجریان
مقدمه چهارگاه به همراه آواز

مقدمه چهارگاه به همراه آواز

آب نان آواز همایون شجریان
بیات ترک (محمدرضا شجریان)

بیات ترک (محمدرضا شجریان)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
چهارگاه (رامبد صدیف)

چهارگاه (رامبد صدیف)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
سه گاه (رضوی سروستانی)

سه گاه (رضوی سروستانی)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
دشتی (محمودی خوانساری)

دشتی (محمودی خوانساری)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
مثنوی و بیات ترک (محمود کریمی)

مثنوی و بیات ترک (محمود کریمی)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
مثنوی و بیات ترک (جواد ذبیحی)

مثنوی و بیات ترک (جواد ذبیحی)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
شور (غلامحسین بنان)

شور (غلامحسین بنان)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
دشتستانی (جهانسوز دادبه)

دشتستانی (جهانسوز دادبه)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.

free web page hit counter