نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
ادامه آواز (سه گاه)

ادامه آواز (سه گاه)

بداهه نوازی ویلن 2 سیاوش زندگانی
ضربی (سه گاه)

ضربی (سه گاه)

بداهه نوازی ویلن 2 سیاوش زندگانی
مقدمه (سه گاه)

مقدمه (سه گاه)

بداهه نوازی ویلن 2 سیاوش زندگانی
چهارمضراب (شور)

چهارمضراب (شور)

بداهه نوازی ویلن 2 سیاوش زندگانی
ضربی سنگین (شور)

ضربی سنگین (شور)

بداهه نوازی ویلن 2 سیاوش زندگانی
چهارمضراب زابل (سه گاه)

چهارمضراب زابل (سه گاه)

بداهه نوازی ویلن 1 سیاوش زندگانی
آواز زابل و فرود (سه گاه)

آواز زابل و فرود (سه گاه)

بداهه نوازی ویلن 1 سیاوش زندگانی
قطعه ضربی زابل و مویه (سه گاه)

قطعه ضربی زابل و مویه (سه گاه)

بداهه نوازی ویلن 1 سیاوش زندگانی
چهارمضراب (شوشتری)

چهارمضراب (شوشتری)

بداهه نوازی ویلن 1 سیاوش زندگانی
مقدمه (شوشتری)

مقدمه (شوشتری)

بداهه نوازی ویلن 1 سیاوش زندگانی
آواز و فرود (ابوعطا)

آواز و فرود (ابوعطا)

بداهه نوازی ویلن 1 سیاوش زندگانی
چهارمضراب حجاز (ابوعطا)

چهارمضراب حجاز (ابوعطا)

بداهه نوازی ویلن 1 سیاوش زندگانی
قطعه ضربی سنگین (ابوعطا)

قطعه ضربی سنگین (ابوعطا)

بداهه نوازی ویلن 1 سیاوش زندگانی
تکنوازی تار در آواز بیات اصفهان

تکنوازی تار در آواز بیات اصفهان

تکنوازی تار مهدی فلاح صفا
تکنوازی تار در دستگاه ماهور

تکنوازی تار در دستگاه ماهور

تکنوازی تار مهدی فلاح صفا
بداهه نوازی تنبک

بداهه نوازی تنبک

آفرینش نوید افقه
حیات

حیات

آفرینش نوید افقه
کیهان

کیهان

آفرینش نوید افقه
پیدایش

پیدایش

آفرینش نوید افقه
بداهه نوازی تار در دستگاه همایون

بداهه نوازی تار در دستگاه همایون

کرشمه فرهنگ شریف

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.

free web page hit counter