نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
ادامه دستگاه چهارگاه

ادامه دستگاه چهارگاه

چهارگاه محمدرضا لطفی
دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه

چهارگاه محمدرضا لطفی
قطعه گل نشان

قطعه گل نشان

سرمستان علیرضا افتخاری
تصنیف سرگردان

تصنیف سرگردان

سرمستان علیرضا افتخاری
آواز شور

آواز شور

سرمستان علیرضا افتخاری
تصنیف سرمستان

تصنیف سرمستان

سرمستان علیرضا افتخاری
آواز ابوعطاء

آواز ابوعطاء

سرمستان علیرضا افتخاری
آواز ز من نگارم

آواز ز من نگارم

سرمستان علیرضا افتخاری
آواز راست پنجگاه

آواز راست پنجگاه

سرمستان علیرضا افتخاری
قطعه بی کلام در ماهور

قطعه بی کلام در ماهور

سرمستان علیرضا افتخاری
تصنیف غریبان

تصنیف غریبان

سرمستان علیرضا افتخاری
آواز بیات ترک با تار لطف الله مجد

آواز بیات ترک با تار لطف الله مجد

بهار من تاج اصفهانی
آواز مخالف سه گاه با نی حسن کسائی

آواز مخالف سه گاه با نی حسن کسائی

بهار من تاج اصفهانی
آواز افشاری با تار جلیل شهناز

آواز افشاری با تار جلیل شهناز

بهار من تاج اصفهانی
آواز ابوعطاء با سنتور رضا ورزنده

آواز ابوعطاء با سنتور رضا ورزنده

بهار من تاج اصفهانی
آواز ماهور با تار عباس سروری

آواز ماهور با تار عباس سروری

بهار من تاج اصفهانی
مر جنگه (بی کلام)

مر جنگه (بی کلام)

شیر سنگی فریدون شهبازیان
شیرین شیرین (موسیقی بختیاری)

شیرین شیرین (موسیقی بختیاری)

شیر سنگی فریدون شهبازیان
بلال بلال (موسیقی بختیاری)

بلال بلال (موسیقی بختیاری)

شیر سنگی فریدون شهبازیان
دی بلال (موسیقی بختیاری)

دی بلال (موسیقی بختیاری)

شیر سنگی فریدون شهبازیان

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.