نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
ساز و آواز

ساز و آواز

گله دارم و شتربانا عبدالوهاب شهیدی
ساز و آواز

ساز و آواز

نسیم صبحدم مجید درخشانی
مخالف سه گاه

مخالف سه گاه

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 2 محمود کریمی
دشتی

دشتی

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 2 محمود کریمی
مسیحی

مسیحی

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 2 محمود کریمی
تخت طاقدیس

تخت طاقدیس

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 2 محمود کریمی
نهفت

نهفت

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 2 محمود کریمی
نیشابورک

نیشابورک

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 2 محمود کریمی
درآمد

درآمد

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 2 محمود کریمی
پیش درآمد

پیش درآمد

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 2 محمود کریمی
ابوعطاء و اصفهان

ابوعطاء و اصفهان

آواز محمدرضا شجریان
شور و ماهور

شور و ماهور

آواز محمدرضا شجریان
سه گاه و بیات ترک

سه گاه و بیات ترک

آواز محمدرضا شجریان
دشتی و چهارگاه

دشتی و چهارگاه

آواز محمدرضا شجریان
آواز فائز دشتستانی

آواز فائز دشتستانی

عاشق دیوانه جلال الدین محمدیان
ساز و آواز بیات اصفهان

ساز و آواز بیات اصفهان

عاشق دیوانه جلال الدین محمدیان
ساز و آواز (ماهور)

ساز و آواز (ماهور)

با من صنما رضوی سروستانی
ضربی و ساز و آواز (سه گاه)

ضربی و ساز و آواز (سه گاه)

با من صنما رضوی سروستانی
چهارمضراب و ساز و آواز (همایون)

چهارمضراب و ساز و آواز (همایون)

با من صنما رضوی سروستانی
به بند کشیده شدن زهاک

به بند کشیده شدن زهاک

درفش کاویانی شهرام ناظری

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.