نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
چهارگاه (رامبد صدیف)

چهارگاه (رامبد صدیف)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
سه گاه (رضوی سروستانی)

سه گاه (رضوی سروستانی)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
دشتی (محمودی خوانساری)

دشتی (محمودی خوانساری)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
مثنوی و بیات ترک (محمود کریمی)

مثنوی و بیات ترک (محمود کریمی)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
مثنوی و بیات ترک (جواد ذبیحی)

مثنوی و بیات ترک (جواد ذبیحی)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
شور (غلامحسین بنان)

شور (غلامحسین بنان)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
دشتستانی (جهانسوز دادبه)

دشتستانی (جهانسوز دادبه)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
بیات ترک (محمد طاهرزاده)

بیات ترک (محمد طاهرزاده)

صد سال آواز 3 هنرمندان مختلف
بیات ترک (یونس دردشتی)

بیات ترک (یونس دردشتی)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
ابوعطاء (حسین قوامی)

ابوعطاء (حسین قوامی)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
ابوعطاء (رضاقلی میرزاظلی)

ابوعطاء (رضاقلی میرزاظلی)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
بیات کرد (محمد رثایی)

بیات کرد (محمد رثایی)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
ابوعطاء (قمرالملوک وزیری)

ابوعطاء (قمرالملوک وزیری)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
دشتی (روح انگیز)

دشتی (روح انگیز)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
همایون (تاج اصفهانی)

همایون (تاج اصفهانی)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
دشتی (ادیب خوانساری)

دشتی (ادیب خوانساری)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
دشتی (رجب علی امیری فلاح)

دشتی (رجب علی امیری فلاح)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
سه گاه (علی مستوفیان)

سه گاه (علی مستوفیان)

صد سال آواز 2 هنرمندان مختلف
ساز و آواز همراه با سنتور

ساز و آواز همراه با سنتور

حکایت دل علی رستمیان
ساز و آواز همراه با تار

ساز و آواز همراه با تار

حکایت دل علی رستمیان

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.