نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
ماه نمونه قاسم رفعتی بخش 2

ماه نمونه قاسم رفعتی بخش 2

ماه نمونه قاسم رفعتی
ماه نمونه قاسم رفعتی بخش 1

ماه نمونه قاسم رفعتی بخش 1

ماه نمونه قاسم رفعتی
آواز ابوعطاء

آواز ابوعطاء

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز افشاری

آواز افشاری

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز بیات ترک

آواز بیات ترک

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز دشتی

آواز دشتی

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز بیات اصفهان

آواز بیات اصفهان

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز شوشتری

آواز شوشتری

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
دستگاه همایون

دستگاه همایون

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در سه گاه

آواز ادیب خوانساری در سه گاه

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در چهارگاه

آواز ادیب خوانساری در چهارگاه

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در شور

آواز ادیب خوانساری در شور

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در نوا

آواز ادیب خوانساری در نوا

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در ماهور

آواز ادیب خوانساری در ماهور

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری
آواز ترک

آواز ترک

آثار جواد بدیع زاده 3 جواد بدیع زاده
مثنوی افشاری

مثنوی افشاری

آثار جواد بدیع زاده 3 جواد بدیع زاده
تنهایی ماهور

تنهایی ماهور

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 3 شهرام ناظری
دلکش ماهور

دلکش ماهور

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 3 شهرام ناظری
دلتنگ

دلتنگ

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 3 شهرام ناظری
درآمد ماهور

درآمد ماهور

استادان موسیقی سنتی ایران - بخش 3 شهرام ناظری

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.