نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
در شب گیسوان تو (آواز)

در شب گیسوان تو (آواز)

بانوی ایرانی پرواز همای
مناجات

مناجات

چراغی از علی دارم مهدی بهزادپور
چراغی از علی دارم

چراغی از علی دارم

چراغی از علی دارم مهدی بهزادپور
پاک

پاک

جلوه رخسار مهدی بهزادپور
آتش عشق

آتش عشق

جلوه رخسار مهدی بهزادپور
عمر زمان

عمر زمان

جلوه رخسار مهدی بهزادپور
ماه نمونه قاسم رفعتی بخش 2

ماه نمونه قاسم رفعتی بخش 2

ماه نمونه قاسم رفعتی
ماه نمونه قاسم رفعتی بخش 1

ماه نمونه قاسم رفعتی بخش 1

ماه نمونه قاسم رفعتی
آواز ابوعطاء

آواز ابوعطاء

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز افشاری

آواز افشاری

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز بیات ترک

آواز بیات ترک

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز دشتی

آواز دشتی

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز بیات اصفهان

آواز بیات اصفهان

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز شوشتری

آواز شوشتری

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
دستگاه همایون

دستگاه همایون

آوازهای ادیب خوانساری 2 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در سه گاه

آواز ادیب خوانساری در سه گاه

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در چهارگاه

آواز ادیب خوانساری در چهارگاه

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در شور

آواز ادیب خوانساری در شور

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در نوا

آواز ادیب خوانساری در نوا

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری
آواز ادیب خوانساری در ماهور

آواز ادیب خوانساری در ماهور

آوازهای ادیب خوانساری 1 ادیب خوانساری

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.