نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
روشن (گروه نوازی)

روشن (گروه نوازی)

در خانه آفتاب علی بدخشان
خلوت (گروه نوازی)

خلوت (گروه نوازی)

در خانه آفتاب علی بدخشان
کشش ها (گروه نوازی)

کشش ها (گروه نوازی)

در خانه آفتاب علی بدخشان
بازی سایه و آفتاب (گروه نوازی)

بازی سایه و آفتاب (گروه نوازی)

در خانه آفتاب علی بدخشان
قطعه ضربی شوشتری

قطعه ضربی شوشتری

زهی عشق علی بدخشان
قطعه ضربی افشاری

قطعه ضربی افشاری

زهی عشق علی بدخشان
گروه نوازی و آواز

گروه نوازی و آواز

خرقه سوخته رضا رضایی پایور
چهارمضراب عشاق و آواز

چهارمضراب عشاق و آواز

خرقه سوخته رضا رضایی پایور
ضربی چکاوک و آواز

ضربی چکاوک و آواز

خرقه سوخته رضا رضایی پایور
پیش درآمد همایون

پیش درآمد همایون

خرقه سوخته رضا رضایی پایور
چهارمضراب

چهارمضراب

حدیث عشق رضا رضایی پایور
چهارمضراب وصال

چهارمضراب وصال

حدیث عشق رضا رضایی پایور
پیش درآمد شور

پیش درآمد شور

حدیث عشق رضا رضایی پایور
تخت کاوس (گروه نوازی و آواز)

تخت کاوس (گروه نوازی و آواز)

اشک های کویر رضا رضایی پایور
رنگ پایانی

رنگ پایانی

کنسرت گروه شیدا بخش ماهور علیرضا شاه محمدی
قطعه فیلی

قطعه فیلی

کنسرت گروه شیدا بخش ماهور علیرضا شاه محمدی
پیش درآمد

پیش درآمد

کنسرت گروه شیدا بخش ماهور علیرضا شاه محمدی
Vaade Kardi

Vaade Kardi

قلم کار جمشید شمیرانی
Djam Djan

Djam Djan

قلم کار جمشید شمیرانی
Gerefte

Gerefte

قلم کار جمشید شمیرانی

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.