نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
مه قام ته رز (آوازی)

مه قام ته رز (آوازی)

جامه رنگین بیژن کامکار
نیاز (بادام)

نیاز (بادام)

جامه رنگین بیژن کامکار
مه قام ته رز (سازی)

مه قام ته رز (سازی)

جامه رنگین بیژن کامکار
لا نسلم

لا نسلم

جامه رنگین بیژن کامکار
لالایی گزل گل (افسر بهمن بیگی)

لالایی گزل گل (افسر بهمن بیگی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
لالایی خدیجه گلین (هما بهمنی)

لالایی خدیجه گلین (هما بهمنی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
لالایی تهمورس خان برای دخترش نگار

لالایی تهمورس خان برای دخترش نگار

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
لالایی هجران (شاهین جهانگیری)

لالایی هجران (شاهین جهانگیری)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
آسانک آفتاب (پروین بهمنی)

آسانک آفتاب (پروین بهمنی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
لالایی آرگناز (آرگناز بهزادپور)

لالایی آرگناز (آرگناز بهزادپور)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
مقام بیستون (پروین بهمنی)

مقام بیستون (پروین بهمنی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
لالایی سوگ (هما بهمنی)

لالایی سوگ (هما بهمنی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
لالایی (افسانه و نازلی جهانگیری)

لالایی (افسانه و نازلی جهانگیری)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
لالا لاله زار (منور ضیایی)

لالا لاله زار (منور ضیایی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
مقام گدر جان و نگار جان (پروین بهمنی)

مقام گدر جان و نگار جان (پروین بهمنی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
مقام وطن براساس موسیقی عاشیقی (پروین بهمنی)

مقام وطن براساس موسیقی عاشیقی (پروین بهمنی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
متر بیگ (هما بهمنی)

متر بیگ (هما بهمنی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
لالایی بی بی خاور (پروین بهمنی)

لالایی بی بی خاور (پروین بهمنی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
بالام لا لای (هما بهمنی)

بالام لا لای (هما بهمنی)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی
لالایی معصومه بی بی (نازلی و افسانه جهانگیری)

لالایی معصومه بی بی (نازلی و افسانه جهانگیری)

لالایی های قشقایی پروین بهمنی

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.