نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
چه اشباحیست

چه اشباحیست

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
غزل برای خسرو روزبه

غزل برای خسرو روزبه

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
آن جاودان

آن جاودان

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
ترانه ی خواب گونه

ترانه ی خواب گونه

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
تمثیل

تمثیل

مرثیه های خاک احمد شاملو
نفس خشماگین

نفس خشماگین

مرثیه های خاک احمد شاملو
من درد بوده ام همه

من درد بوده ام همه

مرثیه های خاک احمد شاملو
با خشم و جدل زیستم

با خشم و جدل زیستم

مرثیه های خاک احمد شاملو
منم آری منم

منم آری منم

مرثیه های خاک احمد شاملو
کجایی بشنو بشنو

کجایی بشنو بشنو

مرثیه های خاک احمد شاملو
نه این برف را دیگر

نه این برف را دیگر

مرثیه های خاک احمد شاملو
هملت

هملت

مرثیه های خاک احمد شاملو
عشق، عشق می آفریند

عشق، عشق می آفریند

چیدن سپیده دم احمد شاملو
به بخت باور داشته باشیم

به بخت باور داشته باشیم

چیدن سپیده دم احمد شاملو
حقیقت گرا

حقیقت گرا

چیدن سپیده دم احمد شاملو
گاه آرزو میکنم

گاه آرزو میکنم

چیدن سپیده دم احمد شاملو
می توانم نگاه دارم دستی دیگر

می توانم نگاه دارم دستی دیگر

چیدن سپیده دم احمد شاملو
ابرهای خزانی

ابرهای خزانی

چیدن سپیده دم احمد شاملو
از جنگ بی شکوه

از جنگ بی شکوه

چیدن سپیده دم احمد شاملو
تسلیم شدن به زندگی

تسلیم شدن به زندگی

چیدن سپیده دم احمد شاملو

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.