نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
زمین

زمین

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
در این جهان که

در این جهان که

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
آرزوست

آرزوست

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
از آن بهار شوم

از آن بهار شوم

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
امید

امید

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
به مرتضی کیوان

به مرتضی کیوان

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
تکنوازی تار

تکنوازی تار

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
نوش باد به رزمندگان

نوش باد به رزمندگان

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
به پرویز حکمت جو

به پرویز حکمت جو

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
آفتابیست مرا در دیدار

آفتابیست مرا در دیدار

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
در راه حقیقت

در راه حقیقت

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
شبی دیگر برآویزم

شبی دیگر برآویزم

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
چه اشباحیست

چه اشباحیست

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
غزل برای خسرو روزبه

غزل برای خسرو روزبه

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
آن جاودان

آن جاودان

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
ترانه ی خواب گونه

ترانه ی خواب گونه

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری
تمثیل

تمثیل

مرثیه های خاک احمد شاملو
نفس خشماگین

نفس خشماگین

مرثیه های خاک احمد شاملو
من درد بوده ام همه

من درد بوده ام همه

مرثیه های خاک احمد شاملو
با خشم و جدل زیستم

با خشم و جدل زیستم

مرثیه های خاک احمد شاملو

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.