نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
شعر 10

شعر 10

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 9

شعر 9

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 8

شعر 8

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 7

شعر 7

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 6

شعر 6

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 5

شعر 5

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 4

شعر 4

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 3

شعر 3

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 2

شعر 2

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 1

شعر 1

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
آسان است برای من

آسان است برای من

53 ترانه عاشقانه 2 شمس لنگرودی
صبح سوار بر قطار ستارگان

صبح سوار بر قطار ستارگان

53 ترانه عاشقانه 2 شمس لنگرودی
ساعت

ساعت

53 ترانه عاشقانه 2 شمس لنگرودی
چشمه ها

چشمه ها

53 ترانه عاشقانه 2 شمس لنگرودی
آفتاب در آمده

آفتاب در آمده

53 ترانه عاشقانه 2 شمس لنگرودی
بی تابانه در انتظار تو ام

بی تابانه در انتظار تو ام

53 ترانه عاشقانه 2 شمس لنگرودی
نه نمیتوانم فراموشت کنم

نه نمیتوانم فراموشت کنم

53 ترانه عاشقانه 2 شمس لنگرودی
در اشتیاق گلی که نچیدم

در اشتیاق گلی که نچیدم

53 ترانه عاشقانه 2 شمس لنگرودی
بر نمی گردند شعرها

بر نمی گردند شعرها

53 ترانه عاشقانه 2 شمس لنگرودی
سخن گو از

سخن گو از

از میان ریگ ها و الماس ها احسان طبری

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.