نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
بگذارید این وطن دوباره وطن شود

بگذارید این وطن دوباره وطن شود

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
هرکجا که باشد برای من یکسان است

هرکجا که باشد برای من یکسان است

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
یادت نره که مرگ طبلیه که

یادت نره که مرگ طبلیه که

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
ما خیل ناامیدانیم

ما خیل ناامیدانیم

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
یه سیاهم یه سیاه مثل شب

یه سیاهم یه سیاه مثل شب

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
منم آمریکا رو میخونم

منم آمریکا رو میخونم

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
رویاهات رو از دست نده

رویاهات رو از دست نده

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
تو گرگ و میش اگه پرسه بزنی

تو گرگ و میش اگه پرسه بزنی

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
من با رودخانه ها

من با رودخانه ها

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
چه دور چه دور از دسترس است آفریقا

چه دور چه دور از دسترس است آفریقا

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
پل راه آهن

پل راه آهن

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
راستی راستی مکافاتیه

راستی راستی مکافاتیه

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
روی جاده مرگت

روی جاده مرگت

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
وقتی آهنگساز شدم

وقتی آهنگساز شدم

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
آغاز (بی کلام)

آغاز (بی کلام)

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم احمد شاملو
شعر 15

شعر 15

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 14

شعر 14

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 13

شعر 13

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 12

شعر 12

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی
شعر 11

شعر 11

از من تنها تو مانده ای شمس لنگرودی

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.