نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

غزلیات مولوی احمد شاملو
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو

غزلیات مولوی احمد شاملو
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

غزلیات مولوی احمد شاملو
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن

آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن

غزلیات مولوی احمد شاملو
وه چه بی درنگ و بی نشان که منم

وه چه بی درنگ و بی نشان که منم

غزلیات مولوی احمد شاملو
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من

دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من

غزلیات مولوی احمد شاملو
در وصالت چرا بیاموزم

در وصالت چرا بیاموزم

غزلیات مولوی احمد شاملو
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

غزلیات مولوی احمد شاملو
شرح شعر عطار

شرح شعر عطار

آتش عشق حسین عمومی
شرح مثنوی

شرح مثنوی

آتش عشق حسین عمومی
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

غزلیات حافظ احمد شاملو
در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

غزلیات حافظ احمد شاملو
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

غزلیات حافظ احمد شاملو
هوا خواه توام جانا،و می دانم که می دانی

هوا خواه توام جانا،و می دانم که می دانی

غزلیات حافظ احمد شاملو
نسیم صبح سعادت!بدان نشان که تو دانی

نسیم صبح سعادت!بدان نشان که تو دانی

غزلیات حافظ احمد شاملو
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

غزلیات حافظ احمد شاملو
تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو

تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو

غزلیات حافظ احمد شاملو
روز هجران و شب فرقت یار آخر،شد

روز هجران و شب فرقت یار آخر،شد

غزلیات حافظ احمد شاملو
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

غزلیات حافظ احمد شاملو
کارم ز دور چرخ به سامان نمی رسد

کارم ز دور چرخ به سامان نمی رسد

غزلیات حافظ احمد شاملو

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.