نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
بخش اول - برف خوانی و قطعات باکلام

بخش اول - برف خوانی و قطعات باکلام

کنسرت گفتگو علی قمصری
واریانت، اپوس 151

واریانت، اپوس 151

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
کریستال، اپوس 113، شماره ی 2: موومان سوم

کریستال، اپوس 113، شماره ی 2: موومان سوم

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
کریستال، اپوس 113، شماره ی 2: موومان دوم

کریستال، اپوس 113، شماره ی 2: موومان دوم

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
کریستال، اپوس 113، شماره ی 2: موومان اول

کریستال، اپوس 113، شماره ی 2: موومان اول

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
کریستال، اپوس 113، شماره ی 2

کریستال، اپوس 113، شماره ی 2

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
کریستال، اپوس 113، شماره ی 1

کریستال، اپوس 113، شماره ی 1

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره ی 1: موومان سوم

در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره ی 1: موومان سوم

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره ی 1: موومان دوم

در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره ی 1: موومان دوم

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره ی 1: موومان اول

در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره ی 1: موومان اول

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
نامه ها، اپوس 110: موومان سوم

نامه ها، اپوس 110: موومان سوم

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
نامه ها، اپوس 110: موومان دوم

نامه ها، اپوس 110: موومان دوم

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
نامه ها، اپوس 110: موومان اول

نامه ها، اپوس 110: موومان اول

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
داستان های کوتاه، اپوس 106، شماره ی 1: موومان چهارم

داستان های کوتاه، اپوس 106، شماره ی 1: موومان چهارم

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
داستان های کوتاه، اپوس 106، شماره ی 1: موومان سوم

داستان های کوتاه، اپوس 106، شماره ی 1: موومان سوم

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
داستان های کوتاه، اپوس 106، شماره ی 1: موومان دوم

داستان های کوتاه، اپوس 106، شماره ی 1: موومان دوم

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
داستان های کوتاه، اپوس 106، شماره ی 1: موومان اول

داستان های کوتاه، اپوس 106، شماره ی 1: موومان اول

موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی
بشارت به روزگار وهن

بشارت به روزگار وهن

هفت گاه معلق فرخزاد لایق
گاه هفتم

گاه هفتم

هفت گاه معلق فرخزاد لایق
گاه ششم

گاه ششم

هفت گاه معلق فرخزاد لایق

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.